MUDr. Bukovinský Ondřej

všeobecný praktický lékař

Senovážné nám. 2, České Budějovice, 1. patro, napravo od schodiště. Tel.: 776 828 060, 386 106 156.

1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku. Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

4. Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6. Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí. Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice. Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2).DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ - AKTUALITY

Vzhledem k aktuální epidemické situaci je nutné se do ordinace před příchodem objednat - viz. kontakty níže v textu a v nadpisu stránky

Máte-li příznaky infektu dýchacích cest (teplotu, rýmu, kašel), do ordinace NECHOĎTE, zavolejte a domluvíme další postup a vyšetření.

Pokud potřebujete předepsat pravidelně užívané léky a nemáte žádné obtíže k vyšetření, objednejte je cestou sms na 776 828 060, nebo mailem na ordinace@bukovinsky.cz, nebo telefonicky na čísle 386106156, neblokujte prosím mobilní telefon lékaře

V naší ordinaci neprovádíme testy na COVID-19; seznam odběrových míst v jihočeském kraji na níže uvedeném odkazu:

Seznam odběrových míst

Z nařízení vlády je od 19.10.2020 zrušeno provádění pracovně - lékařských prohlídek!!!!!!!!!!!!

Platí nařízení o zakrytí nosu a úst ve všech prostorách ordinace

 

adresa

Mapa Senovážné nám 248/2
370 01 České Budějovice

administrativní budova Metropolu

Datová schránka: 4gu4esq

kontakt

Objednávky na telefonním čísle:
386 106 156
nebo na emailu:
ordinace@bukovinsky.cz

 

ordinační doba

Pondělí 07:00 – 11:30 12:00 – 15:00 pro objednané
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 07:00 – 11:30 12:00 – 15:00 pro objednané
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek 7:00 – 12:00

Vážení a milí klienti,
dovolte mi na tomto místě u příležitosti konce roku 2019 pár vět.
V uplynulém roce jsme v našem zařízení ošetřili několik tisíc pacientů. Někteří z Vás k nám přicházejí pravidelně, jiní sporadicky. Kromě obvyklé péče o chronické pacienty s vysokým krevním tlakem, diabetem a jinými častými onemocněními, jsme ošetřili celou řadu infekčních onemocnění, zachytili jsme nová onemocnění cévní jako jsou infarkty myokardu, cévní mozkové příhody. A rovněž onemocnění onkologická. Několik pacientů nás v uplynulém roce také navždy opustilo. Jejich ztrátu sdílíme s jejich blízkými. Z hlediska odborného jsme zaznamenali zvýšený výskyt dříve vzácnějších onemocnění, ošetřovali jsme příušnice, či černý kašel.
Podařilo se zvýšit počet očkovaných proti sezónní chřipce a seniorů proti pneumokokovým zápalům plic. Vzhledem k oblasti v níž žijeme je z mého pohledu nejdůležitější očkování proti klíšťové encephalitidě. Na infekčním oddělení Nemocnice Č.B. ročně evidují kolem 110 případů této neurodogenerativní smrtelné nemoci. Toto číslo je v rámci Evropy raritní. I v naší ordinaci každoročně jeden či dva případy zachytíme. Na rozdíl od výše jmenovaných očkování není očkování proti kl. encephalitidě hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé zdravotní pojišťovny zpravidla přispívají malou částku jednou ročně.
Novinky ve zdravotnictví v naší republice zpravidla nebývají dobrou zprávou pro nás jako personál ani pro vás jako klienty. Mnohokrát opakovaná fráze o nadměrné byrokracii a narůstající snaze o kontrolu v naší péči je prostou realitou. Výjimkou z toho pravidla je zavedení elektronických receptů. Mezi Vámi – našimi klienty – se tato technická možnost rychle stala oblíbenou. Naši práci ve většině případů skutečně také zjednodušuje. Pro úplnost jen doplním, že tento způsob předepisování léků není vhodný pro léčení akutních či nově vzniklých případů. Pokud tedy vzniknou obtíže, které není někdo z Vás schopen sám posoudit nebo se zaléčit sám (běžná viróza) je třeba nás nejdřív navštívit a léky – ač elektronicky předepsané – vydám na základě výsledků lékařského vyšetření. Další ne už tak atraktivní novinkou je změna v předepisování inkontinenčních pomůcek. Ti z Vás, kteří tyto pomůcky používají se s ní podrobně seznámí zde v ordinaci, či můžete vyhledat na webu. Stručně řečeno se jedná o změnu, která závádí u mírných typů inkontinence spoluúčast pacienta.

Novinkou číslo jedna pro rok 2020 je zavedení povinné elektronické neschopenky (dále zkratka „DPN“). Po mnoha letech kdy se vypisoval starý pětidílný propisovací formulář nastane doba kdy místo něho pacient dostává pouze průkaz pracovně neschopného. Na něm je uvedeno datum, kdy se dostaví na další kontrolu v prac. neschopnosti. Ostatní součásti dočasné pracovní neschopnosti jsou digitální. Bohužel na první pohled elegantní zjednodušující řešení bude v každodenní praxi komplikováno některými zásadními souvislostmi. Na nejzávažnější z nich chci upozornit níže:
Na úvod poznámka pro ty z Vás, kteří v pracovní neschopnosti jste aktuálně vedeni. Pro Vás se nemění nic, DPN bude vedena v papírové podobně beze změn!
A nyní k novým případům:
Za prvé v této nové situaci vzniká po vystavení průkazu prac. neschopného přímo PACIENTOVI povinnost, tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli. Už nedostává žádný díl PN, který by zaměstnavateli předával, pouze nástup do DPN oznámí zaměstnavateli a zbytek už komunikuje zaměstnavatel s příslušnou OSSZ. Nadále pak zůstává v platnosti vystavování „potvrzení o trvání PN“ (tzv. „lístek na peníze“). První takové potrvzení se vydává 14. den trvání pracovní neschopnosti a prakticky znamená, že výplatu nemocenské dávky od dalšího dne už nevyplácí zaměstnavatel ale OSSZ. Další taková potrvzení se vystavují vždy na konci (nikoliv na začátku) každého kalendářního měsíce po dobu trvání DPN. Tato potvrzení jsou nyní elektronická, pacient již žádná nedostává ani nepodepisuje.
Za druhé, změnila se sice forma vedení DPN z papírové na elektronickou, ale legislativa nikoliv. Platí tedy stejná pravidla pro vedení DPN jako doposud.
V tomto případě chci upozornit zejména na dodržování termínu podle této legislativy. Nejčastější fámou, se kterou se denně setkáváme je, že pracovní neschopnost lze vystavit 3 dny zpětně. Není to pravda. Pracovní neschopnost se vystavuje na základě lékařského vyšetření, které vznik pracovní neschopnosti odůvodňuje. Čili při vzniku obtíží, která Vás vylučují z plnění pracovních povinností je třeba navštívit naši ordinaci. Mimo naši ordinační dobu je třeba navštívit pohotovostní ambulanci, ať už LSPP či ambulanci odbornou. V případě úrazu samozřejmě ambulanci traumatologickou, či chirurgickou. Zde se nachází kámen úrazu. Vyšetřující lékař na příslušné ambulanci konstatuje nutnost vystavení pracovní neschopnosti, ale tuto nevystaví, ač by podle platné legislativy měl. Zpravidla pouze napíše do zprávy, že DPN je vhodné vystavit cestou praktického lékaře. Zde pak přichází v platnost ona slavná třídenní lhůta. Pokud tedy je z medicínského hlediska indikována DPN a vyšetřující lékař tuto nevystavil, má pacient povinnost dostavit se k nám do ordinace s jeho zprávou, která vznik DPN odůvodňuje, a to právě do tří dnů. Při elektronické komunikaci s OSSZ nyní nebude možno po této lhůtě DPN vystavit! V případě důvodného zdržení, např. vážný úraz či průběh choroby lze výjimečně požádat posudkového lékaře OSSZ o zpětné uznání vzniku DPN, ale to jsou výjimečné případy, které jednotlivě odkomunikujeme. Pro naprostou většinu platí jak uvedeno výše, tedy do 3 dnů od ošetření je nutno dostavit se k vystavení pracovní neschopnosti.

Na závěr mi dovolte osobní poznámku. Vy, kteří mne již znáte, víte, že z duše nenávidím byrokracii, „sekýrování“ jak nás tak Vás. Jistě tak chápete i to, že předchozí odstavce o pracovních neschopnostech apod. se mi nepsaly lehce. Jen vysoká míra závažnosti těchto změn a jejich dopad na naši každodenní práci mě donutily zde o nich referovat. Snad tato dobře míněná upozornění nikoho nepohoršují.

Na závěr mi dovolte, abych nám všem, v Novém roce 2020 popřál mnoho radosti, štěstí a zdraví.
Věřím, že s naší péči budete spokojeni.

S úctou a Pozdravem,

MUDr. Ondřej Bukovinský

V Č. Budějovicích dne 1.1.2020

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

seznam smluvních pojišťoven ordinace

ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč
posudek k řízení motorových vozidel 400,- Kč
(studenti/důchodci 200,- Kč)
posudek k držení zbrojního průkazu 400,- Kč
zdravotní průkaz 200,- Kč
vypracování úrazové pojistky 200,- Kč
vypracování trv.následků /ztížení společenského uplatnění 400,- Kč
vstupní prohlídka 500,- Kč
periodická/výstupní prohlídka 300,- Kč
aplikace očkování 100,- Kč
hodinová práce ordinace 600,- Kč
administrativní výkon 100,- Kč